AKTUÁLNE - novinky

AKTUÁLNE !!!!!
 
Pripravili sme novinky, aby si každý mohol vybrať čo sa mu hodí. Budú intenzivne 3 mesačné kurzy pre deti predškolského veku. Bude intenzívne plávanie pre deti od 8 rokov.