AKTUÁLNE - novinky

AKTUÁLNE !!!!!
 
Pripravili sme novinky, aby si každý mohol vybrať čo sa mu hodí. Budú intenzivne 3 mesačné kurzy pre deti predškolského veku. Bude intenzívne plávanie pre deti od 8 rokov. 
 
 
 

Mgr. Markéta Kotlínová

Severná 812/10
026 01 Dolný Kubín
+421 907 398 263 marketa.kotlinova@gmail.com